SEO Tools

תפארת - מרכז הסתם לסוחרים וסיטונאים

- tiferet-stam.co.il

תפארת - מרכז הסת''ם לסוחרים משווק לסוחרים ספרי תורה, בתי תפילין, רצועות, תפילין מוכנות ומזוזות. 'תפארת' חרתה על דיגלה שירות, מקצועיות ואמינות ללא פשרות יחד עם הקפדה מיוחדת על...

  18,455,800   $ 8.95

מכון פאר- ס''ת תפילין ומזוזות

- machonpeer.co.il

''פאר'' המכון נוסד בשנת תשל''ה מתוך ראיית המצב העגום בנושאי הסת''ם(ספר תורה, תפילין, מזוזות) ומתוך רצון להעלות את רמת כשרות הסת''ם.

  Not Applicable   $ 8.95